Sunny Farma Sunny Farma
Lidé

Veselý kopec u Hlinska

Nedaleko od města Hlinska (asi 5 km západně) se nachází místo zvané Veselý kopec. Zde, na pomezí Vysočiny a východních Čech můžeme na vlastní oči vidět, jak se u nás žilo v době dnes pro nás již dost vzdálené, ale z hlediska historie vlastně zase ne tak dávné. Právě zde se totiž nachází docela rozsáhlý a rozlehlý horácký skanzen. Ten je tvořen množstvím lidových staveb.

Skanzen

Jedná se o jedinou rozsáhlejší expozici lidového stavitelství v přírodě nejen ve východních Čechách ale vůbec u nás. Zvláštnost skanzenu spočívá především v tom, že jednotlivé expoziční celky se nalézají v několika osadách a přímo v městě Hlinsku. První objekty celého skanzenu byly zpřístupněné v roce 1972, tedy před více než 30 lety.

Na Veselém kopci se koná pravidelně velké množství kulturních akcí, přibližujících, jak se dříve u nás žilo. Veselý kopec představuje způsob života, bydlení a práce drobných rolníků i řemeslníků.

Ve Svobodných Hamrech, jen zhruba 2,5 km. od Veselého kopce, lze vidět např. vodní hamr, mlýn, starou hospodu nebo také barokní zámeček.

V Možděnicích, které leží asi 4 km západně od Veselého kopce, se dají navštívit řemeslné dílny (např. truhlářů, bednářů, tkalců) nebo škola.

V samotném Hlinsku lze vidět domy městských řemeslníků a dělníků (např. hrnčířů, tkalců, ševců či hračkářů). Nejbohatší systém starých usedlostí a domků můžeme vidět na Veselém kopci. Zde leží stará pasekářská osada volně rozptýlených zemědělských stavení v původním krajinném prostředí, doplněná lidovými technickými památkami na vodní pohon (mlýn s varnou povidel, olejna, pila, zařízení na tlučení třísla a jiné). Soubor staveb představuje nelehký život našich předků, ale také jejich životní soběstačnost. Přenesené objekty a expozice v nich přinášejí pro nás velmi cenné, zajímavé a inspirující svědectví o způsobech hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. stol. do poloviny 20. stol. Můžeme zde skutečně vidět velké množství různých staveb. Mezi ně patří např. velká zemědělská usedlost, výměnek, zemědělská stodola, sušárna na len a ovoce, hájenka, včelín, dům bezzemka, vodní pila nebo bělidlo či sekernická dílna.

dům středního Polabí komorového typu,

poličský čtyřboký dům,

horácký dům roubený,

dům středočeské pahorkatiny.

Tyto 4 typy lidové architektury vycházely z přírodních podmínek a životního prostoru daných zeměpisných oblastí a nejvíce ovlivnily zdejší kraj, jedná se vlastně o pomezí mezi Vysočinou, východními Čechami a Polabím. Celý skanzen na Veselém kopci představuje dřívější rozptýlenou pasekářskou obec ležící poblíž řeky Chrudimky.

Délka prohlídkové trasy je zhruba 2 km., pro poznání a nasátí atmosféry dřívějších časů je dobré zde strávit alespoň 3 hodiny. Na Veselém kopci se celoročně koná celá řada kulturních akcí a doprovodných programů a to v každém ročním období lze zde navštívit nějakou zajímavou akci.

Otevírací doba skanzenu na Veselém kopci:
květen až srpen: 9 - 17 hod., denně mimo pondělí,
září až říjen: 10 - 16 hod., denně mimo pondělí,
listopad až prosinec: 9 - 12 hod., denně mimo pondělí,
V dalších měsících je skanzen také v provozu, záleží na domluvě se správci.

Další informace zde.

Kontakt     Mapa